NGỘ ĐỘC MA TÚY THẾ HỆ MỚI

Tác giả bài viết: Bs Nguyễn Trường Phú

Nguồn tin: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần thường gặp do sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine “Quyết định số 3556 /QĐ-BYT ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế”. Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngộ độc “ Quyết định số 3610/QĐ-BYT ngà