Sinh hoạt khoa học tháng 09/2023

Thông số thống kê cơ bản trong nghiên cứu lâm sàng (Bs CKII. Bành Quang Khải)   Vai trò của ICS/LABA trong giảm nguy cơ đợt cấp cho bệnh nhân

Tác hại của thuốc lá điện tử

Thuốc lá điện tử ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch và hô hấp, gây tổn hại cho thai nhi đang phát triển ở giai đoạn mang thai…

Tin tức mới

Scroll to Top