Sinh hoạt khoa học tháng 09/2023

Thông số thống kê cơ bản trong nghiên cứu lâm sàng (Bs CKII. Bành Quang Khải)

 

Vai trò của ICS/LABA trong giảm nguy cơ đợt cấp cho bệnh nhân COPD (Bs CKII. Bành Quang Khải)

 

Quy trình xử lý sự cố và báo cáo sự cố trên hệ thống quản lý sự cố (CN. Nguyễn Bá Hữu)

Facebook

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tin tức mới

Scroll to Top